07
Αυγ
2017
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 790/2017

.

Προεδρικό Διάταγμα 79/27-7-2017: «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων» , (ΦΕΚ A ‘ 109/1 -8-2017),