07
Αυγ
2017
ΝΟΜΟΣ 4485/2017

.

Νόμος 4485/4-8- 2017: «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» , (ΦΕΚ A ‘ 114/4-8-2017),

ενδεικτική) επισήμανση ορισυένων διατάξεων του-Ν. 4485/2017

άρθρα

περιεχόμενο

96

Αντικατάσταση διάταξης για εγκατάσταση δομών προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων.

98

Αποζημίωση περιουσιών φυσικών και νομικών προσώπων Ειδομένης, Ευζώνων, Πολυκάστρου Δήμου Παιονίας (για ζημίες που οφείλονται σε πράξεις προσφύγων ή μεταναστών).

104

Μελέτες και κατασκευές των πάσης φύσεως έργων ΔΕΥΑ..

108

Μεταφορά μαθητών.