10
Ιούλ
2017
ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΔΟΒΙΣΤΗΣ

«ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΑΑΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΔΟΒΙΣΤΗΣ» (1883), μετά τις εργασίες αποκατάστασης ζημιών σε επιχρίσματα και παραστάσεις στο άνω διάζωμα της στέγης του κτιρίου.

Τη δαπάνη των εργασιών ανέλαβε η Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας, της οποίας προίσταται ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, εκτελώντας ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

( Τετρασέλιδο αφιέρωμα )