07
Ιούλ
2017
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΔΚΜ

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 07 Ιουλίου 2017 και ώρα 13:30 στα Γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας επίσκεψη της Επιτροπής των Προέδρων των Ιταλικών Συνεταιρισμών που παρέχουν υπηρεσίες σε Δήμους και Κοινότητες της Ιταλίας.

Η επίσκεψη αυτή παρείχε την ευκαιρία μιας άμεσης και κατά το δυνατόν αναλυτικής ενημέρωσης για το καθεστώς της παροχής υπηρεσιών προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας.