22
Ιούν
2017
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Παρουσία και του Δημάρχου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 22 Ιουνίου η επίσημη έναρξη των εργασιών για την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων από τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης «ΣΙΡΡΑ Α.Ε. στο χώρο κατασκευής της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων, στη θέση «Ερείπια Νεράιδας» του Δήμου Ηράκλειας, Δ.Δ. Σκοτούσας Νομού Σερρών (θέση του εν λειτουργία ΧΥΤΥ)

Λίγα λόγια για το έργο

Η υπογραφή σύμβασης σύμπραξης μεταξύ Του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονιας δια του Προέδρου του Μ. Γεράνη, Του Ελληνικού Δημόσιου για την εγγύηση αυτού, δια του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ.κ Δ. Παπαδημητρίου και Σ. Πιτσιόρλα αντίστοιχα και εταιρείας ΣΙΡΡΑ Α.Ε. με έδρα τις Σέρρες (Σύμπραξη των εταιρειών Archirodon- Ιντρακατ- Envitec) προβλέπει την κατασκευή και έναρξη λειτουργίας του έργου σε 22 μήνες καθώς και την 25ετή λειτουργία και συντήρηση του.

Το έργο εντάχθηκε το 2011 από την Ειδική Γραμματεία και την Διυπουργική Επιτροπή στον Νόμο περί ΣΔΙΤ με πρωτοβουλία του τότε νομαρχιακού Φορέα διαχείρισης Αποβλήτων ( ΕΣΑΝΣ) με Πρόεδρο τον τότε και σημερινό Δήμαρχο Σερρών Π. Αγγελίδη στον οποίο συμμετείχαν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Σερρων .

Οι διαδικασίες διαγωνισμού ολοκληρώθηκαν τέλος του 2013 και ανέλαβε την διαδικασία ο καθολικός διάδοχος του νομαρχιακού φορέα, ο Περιφερειακός ΦΟΔΣΑ. Τέλος του 2014 ολοκληρώθηκαν οι αδειοδοτησεις του εργου. Το 2015 υποβλήθηκε από τον Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ φάκελος για την προέκριση υπογραφής σύμβασης σύμπραξης στο ελεγκτικό συνέδριο, από οπου η τελική έγκριση ήρθε τον Ιανουάριο 2017, κατόπιν και της έγκρισης του νέου ΠΕΣΔΑ.

Το Δεκέμβριο 2016 ενταχθηκε το έργο στο ΕΣΠΑ με Συνολικό προϋπολογισμό κατασκευής για το υποέργο της Κατασκευής: 31.430.784,20 € με ΦΠΑ εκ των οποίων η Συνολική Δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 15.208.444 € . Το υπόλοιπο ποσό είναι η ιδιωτική επένδυση.

Το έργο είναι δυναμικότητας σχεδιασμού 45.000 τν ετησίως και μέγιστης δυναμικότητας λειτουργίας 63.000 τν ετήσια και διαχειρίζεται με την τεχνολογία της Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας και με εξοπλισμό τελευταίας γενιάς (όπως αυτοματοποιημένοι διαχωριστές υλικών) και με περιβαλλοντικά βέλτιστο τρόπο ( όπως ειδικές διατάξεις απόσμησης) τόσο σύμμεικτα απορρίμματα όσο και βιοαπόβλητα από διαλογή στην πηγή.