21
Ιούν
2017
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ

.

Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας( 27656/9-6-2017) : «Προϋποθέσεις και προδιαγραφές επανέγκρισης πολεοδομικών ρυθμίσεων που εγκρίθηκαν με διοικητικές πράξεις από αναρμόδια όργανα» , (ΦΕΚ Β ‘ 2106/19-6-2017)