08
Μάι
2017
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Το Προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών για το Αστικό Συγκοινωνιακό Έργο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης συζήτησαν σήμερα στα γραφεία της ΠΕΔΚΜ Δήμαρχοι και Εκπρόσωποι των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΕΔΚΜ με τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη.
Ο Πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, παρουσίασε τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και τα ερωτήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επί του Προσχεδίου, όπως αυτά προέκυψαν από τις δυο συναντήσεις της 13ης Απριλίου και της 4ης Μαΐου 2017, που διοργάνωσε η ΠΕΔΚΜ, με αποκλειστικό θέμα την ανάλυση των διατάξεων του Προσχεδίου, και όπως διατυπώθηκαν σε έγγραφα των Δήμων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
Ειδικότερα:
[Α].- Επανεπιβεβαίωσε την θετική διάθεση όλων για συμβολή σε ένα καλόπιστο και δημιουργικό διάλογο.
[Β].- Επεσήμανε πως το κατατεθέν Προσχέδιο Νόμου αποτυπώνει μεν τις επιθυμητές για το Υπουργείο κατευθύνσεις και ιχνογραφεί ένα περίγραμμα για μια συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, πλην όμως πολύ απέχει από το «συγκεκριμένο, αναλυτικό, τεκμηριωμένο και κοστολογημένο κείμενο» το οποίο ο αρμόδιος Υπουργός είχε προαναγγείλει στην συνάντησή μας της 14ης Ιανουαρίου 2017.
[Γ].- Υπενθύμισε πως στην συνάντηση αυτή (14-01-2017) είχαν αναληφθεί εκατέρωθεν δεσμεύσεις:
(α) για την διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας όλων των εργαζομένων στον ΟΑΣΘ, – για την οποία είχε εκφραστεί η υπουργική δέσμευση στις 14-01-2017, όμως στο Προσχέδιο δεν υπάρχει καμία μνεία,
(β) για την αποφυγή κάθε επιβάρυνσης του μετακινούμενου πληθυσμού με πιθανές αυξήσεις κομίστρων,
(γ) για την ριζική βελτίωση των παρεχόμενων μεταφορικών υπηρεσιών.
Για την Τοπική Αυτοδιοίκηση αυτές οι πρωταρχικές δεσμεύσεις εξακολουθούν να αποτελούν «κόκκινες γραμμές».
[Δ].- Το περιεχόμενο του Προσχεδίου καταστρώνεται σε άρθρα χωρίς αρίθμηση, γεγονός που δυσχεραίνει τις επ’ αυτών παραπομπές και την απρόσκοπτη πρόοδο της σχετικής συζήτησης.
Σε επιμέρους διατάξεις του θίγει ζητήματα αρμοδιοτήτων που ρυθμίζονται με διαφορετικό τρόπο από τον Δημοτικό Κώδικα και τον «Καλλικράτη» ή αναφέρεται σε σχήματα και φορείς μη υφιστάμενους πλέον, αποκαλύπτοντας το βεβιασμένο της κατάρτισής του.
Πολλές άλλες διατάξεις του προκαλούν πλήθος αποριών, εγείρουν ερωτήματα και πυροδοτούν προβληματισμούς, γι αυτό και είναι απολύτως απαραίτητη η δια ζώσης παροχή των αναγκαίων διευκρινήσεων και η γραπτή διατύπωση και κατάθεση των διευκρινήσεων αυτών, ώστε ανάλογα να διατυπωθούν οι απόψεις των Δήμων.
[Ε].- Η επιλογή της ταυτόχρονης σύστασης, τόσο του συντονιστικού φορέα όσο και του εκτελεστικού βραχίονα, μάλλον περιπλέκει παρά διευκολύνει την πρόοδο της συζήτησης.
Στη σύσταση ενός δημόσιου συντονιστικού φορέα («διαδόχου» του ΣΑΣΘ) φαίνεται ότι υπάρχει ομοφωνία. Η διοίκηση όμως αυτού του φορέα θα πρέπει να έχει περισσότερο αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα. Μια 9μελής διοίκηση με 6 μέλη διοριζόμενα από τον Υπουργό, στα οποία συγκαταλέγονται και ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Φορέα, μετατρέπει σε διακοσμητικά στοιχεία τα 3 μέλη που εκπροσωπούν την τοπική κοινωνία.
Στην διοίκηση του συντονιστικού φορέα θα πρέπει
να είναι ευρύτερη η συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Κοινωνικών Εταίρων·
να επαναφερθεί η συμμετοχή του Εργατοϋπαλλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης στην διοίκηση του φορέα αυτού·
και να προβλεφθεί πως μια από τις δυο διευθυντικές θέσεις (Πρόεδρος ή Διευθύνων Σύμβουλος) θα καλύπτεται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
[ΣΤ].- Στον συντονιστικό φορέα θα πρέπει να μεταφερθεί το σύνολο του προσωπικού, των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του σημερινού ΣΑΣΘ.
Μέχρι τότε όμως, το ΣΑΣΘ πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί. Η παρατηρούμενη και διογκούμενη, το τελευταίο διάστημα, αναστάτωση λόγω της ανυπαρξίας διοίκησης στο ΣΑΣΘ δεν μπορεί και δεν πρέπει να παρατείνεται: υπάρχουν άμεσα και πιεστικά ζητήματα καθημερινότητας που πρέπει επιτέλους να ρυθμιστούν, – και δεν μπορεί να ρυθμιστεί από την Αθήνα η αλλαγή ενός δρομολογίου ενόψει της θερινής περιόδου ή η καθιέρωση μιας στάσης, κ.λπ. Πολύ δε περισσότερο δεν επιτρέπεται να μην καταβάλλονται αποδοχές εργαζομένων και να μην αποδίδονται ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και να κινδυνεύουν εγκεκριμένα ευρωπαϊκά προγράμματα του ΣΑΣΘ, επειδή εδώ και καιρό δεν υπάρχει διοίκηση στο ΣΑΣΘ για να δώσει την κατάλληλη εντολή!
Επομένως, πριν ακόμη αρχίσει η συζήτηση επί των προβλέψεων του Προσχεδίου για το «νέο ΣΑΣΘ» πρέπει, εδώ και τώρα, να οριστεί (μεταβατική) διοίκηση στο υφιστάμενο ΣΑΣΘ.
[Ζ].- Ο εκτελεστικός βραχίονας, που προβλέπεται από το Προσχέδιο ως ανώνυμη εταιρεία, πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ειδικότερου και βαθύτερου προβληματισμού. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται καλύτερη και ευκρινέστερη περιγραφή.
Το Προσχέδιο αναφέρεται στην δυνατότητα συμμετοχής και ΟΤΑ (έως 49%) στην ανώνυμη εταιρεία του εκτελεστικού βραχίονα.
Για τους περισσότερους Δήμους μια τέτοια συμμετοχή (σε χρήμα) θα ήταν υπό τις παρούσες συνθήκες εξαιρετικά δυσχερής έως αδύνατη. Αλλά και για τους Δήμους εκείνους που θα είχαν και την οικονομική δυνατότητα και την βούληση συμμετοχής σε μια τέτοια εταιρεία, δεν αρκούν οι προβλέψεις του Προσχεδίου: αυτές θα πρέπει να συνδυαστούν με την εκπλήρωση σειράς θεσμικών προαπαιτούμενων, καθώς, το γε νυν έχον, συμμετοχή Δήμου σε ανώνυμη εταιρεία προσκρούει στην διάταξη του άρθρου 107 § 2 του Ν. 3852/2010. Πέραν τούτου, την απόφαση για την συμμετοχή αυτή την λαμβάνουν όχι οι Δήμαρχοι αλλά τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια, ενώ η συμμετοχή αυτή, για να εγκριθεί αρμοδίως, θα πρέπει να θεμελιώνεται σε οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας (άρθρο 253 § 2 του ΚΔΚ), για την οποία πουθενά στο Προσχέδιο δεν γίνεται ούτε καν υπαινιγμός.
[Η].- Τόνισε, τέλος, πως, ενόψει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας προβάλλει η ανάγκη ανάλογης προετοιμασίας για τις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες και των άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο Υπουργός κ. Χ. Σπίρτζης έδωσε απαντήσεις και παρέσχε διευκρινήσεις σε όλα τα ανωτέρω σημεία, υπογραμμίζοντας πως “δεν υπάρχει κανένας δογματισμός για να μην συζητήσουμε οτιδήποτε”.
Επανέλαβε την δέσμευσή του πως κανένας εργαζόμενος, τόσο στο ΣΑΣΘ, όσο και στον ΟΑΣΘ, δεν πρόκειται να χάσει την εργασία του, και διαβεβαίωσε πως η διοίκηση του υπό σύσταση συντονιστικού φορέα μπορεί να έχει σύνθεση που θα προκύψει μέσα από συζήτηση και συνεννόηση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Παράλληλα τόνισε πως θα δοθεί άμεση λύση και διέξοδος στο πρόβλημα της διοίκησης του ΣΑΣΘ, ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του στο μεταβατικό διάστημα, και ανέλυσε περαιτέρω σημεία τόσο του Προσχεδίου, όσο και του ευρύτερου σχεδιασμού του Υπουργείου του για το μέλλον των αστικών συγκοινωνιών της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
Ακολούθησαν τοποθετήσεις των παρισταμένων Δημάρχων και εκπροσώπων των Δήμων:
οι Δήμαρχοι Θεσσαλονίκης κ. Ι. Μπουτάρης, Αμπελοκήπων-Μενεμένης κ. Λ. Κυρίζογλου και Χαλκηδόνος κ. Ι. Τσουκνιδάς τάχθηκαν υπέρ της ανάδειξης του παρόχου του συγκοινωνιακού έργου μέσω ανοιχτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού (όπως έχουν προτείνει και οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ), – o κ. Ι. Μπουτάρης, ειδικότερα, αναφέρθηκε και στην αξιοποίηση των ΣΔΙΤ, ζήτημα που ο κ. Υπουργός επικέντρωσε σε θέματα υποστηρικτικά της λειτουργίας του φορέα παροχής του συγκοινωνιακού έργου (π.χ. κατασκευή-συντήρηση οχημάτων, κ.λπ.) και όχι στην ίδια την φύση του φορέα,
ο Δήμαρχος Λαγκαδά κ. Ι. Καραγιάννης και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Βόλβης προέβαλαν το αίτημα της άρσης των σημερινών ανισοτήτων ως προς την συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των Δήμων τους,
ο Δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών κ. Σ. Δανιηλίδης προέκρινε την δημιουργία ενός ευέλικτου δημόσιου φορέα για την παροχή του συγκοινωνιακού έργου με ταυτόχρονη χρηματοδοτική διευκόλυνση των Δήμων που θα επιθυμούσαν να συμμετέχουν σ’ αυτόν,
ο Δήμαρχος Θέρμης κ. Θ. Παπαδόπουλος υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης ρύθμισης όλων των σχετικών παραμέτρων κατά την μεταβατική περίοδο, ώστε να μην επαναληφθούν φαινόμενα δυσλειτουργίας των συγκοινωνιακών μέσων και συνακόλουθης ταλαιπωρίας και αναστάτωσης της τοπικής κοινωνίας.
Ο κ. Υπουργός διαβεβαίωσε πως λαμβάνονται υπόψη όλες οι προτάσεις, οι απόψεις, τα σχόλια και οι επισημάνσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τους εκπροσώπους της οποίας θα συνεχίσει την συνεργασία του σε όλα τα στάδια προετοιμασίας και προώθησης, και μελλοντικά εφαρμογής, του νέου θεσμικού πλαισίου των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης.