03
Μάι
2017
ΠΑΡΑΔΩΣΗ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΩΝ ΓΙΛΕΚΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΕΔΚΜ (3/05/2017)

Την Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης κ. Λάζαρος Κυρίζογλου ο οποίος εκτελώντας ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας παρέδωσε αλεξίσφαιρα γιλέκα για τους τροχονόμους.