26
Απρ
2017
Προεδρικό Διάταγμα 10/2017

.

το Προεδρικό Διάταγμα 10/17-2-2017 : «Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας» , (ΦΕΚ Α΄ 23/1-3-2017)

ΦΕΚ Α 23-17-ΠΔ10.doc