26
Απρ
2017
Ορειβατικά – πεζοπορικά μονοπάτια

.

την 151344/165/18-1-2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας : «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης , σήμανσης , διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών» , (ΦΕΚ Β΄ 206/30-1-2017)

Β206-17.pdf