26
Απρ
2017
Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών καταστημάτων .

.

την 74088Φ700.8 (Πυροσβεστικής Διάταξης 8/2016) / 6-1-2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών : «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών καταστημάτων» , (ΦΕΚ Β΄ 165/26-1-2017)

Β165-17.pdf