26
Απρ
2017
Αντιρρήσεις κατά περιεχομένου δασικού χάρτη

.

την 151585/323/3-2-2017 Κοινή Απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών , και Περιβάλλοντος & Ενέργειας : «Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του N. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α΄) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη», (ΦΕΚ Β΄ 347/8-2-2017

Β347-17.pdf