12
Δεκ
2016
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΣΟΠΠ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τακτικά Μέλη: ΖΑΓΓΙΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ