27
Μάι
2016
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Ν. 1437/84 [ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΔΧ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ
Επιτροπή: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τακτικά Μέλη: ΠΟΓΕΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΔΕΒΕΤΖΟΠΟΥΛΟ ΑΙΜΙΛΙΟ