14
Οκτ
2015
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ.

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ
Επιτροπή: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τακτικά Μέλη: ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ