02
Σεπ
2015
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Ν ΣΕΡΡΩΝ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ
Επιτροπή: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Τακτικά Μέλη: ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ