02
Σεπ
2015
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΣΥΠΟΘΑ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
Επιτροπή: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Τακτικά Μέλη: ΠΑΠΑΖΙΩΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΛΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ