02
Σεπ
2015
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΣΥΠΟΘΑ ΤΗΣ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ
Επιτροπή: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Τακτικά Μέλη: ΖΔΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΡΥΣΑΦΗ ΑΝΤΩΝΙΟ