02
Σεπ
2015
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΣΥΠΟΘΑ ΤΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ
Επιτροπή: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Τακτικά Μέλη: ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ