02
Σεπ
2015
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΣΥΠΟΘΑ ΤΗΣ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ
Επιτροπή: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Τακτικά Μέλη: ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ