02
Σεπ
2015
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΣΥΠΟΘΑ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Τακτικά Μέλη: ΛΑΚΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΓΚΑΤΖΩΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ