31
Ιούλ
2015
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΥΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ,ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Ν ΠΕΛΛΑΣ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ
Επιτροπή: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Τακτικά Μέλη: ΠΑΣΧΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΖΩΗ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΜΠΑΛΤΖΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ