03
Ιούλ
2015
ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡ. ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Ν ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Τακτικά Μέλη: ΚΟΝΤΟ ΘΩΜΑ ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ