03
Ιούν
2015
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31 ΠΑΡ.4 ΤΟΥ Ν 4313/14[ ΦΕΚ 261Α/17/12/14] ΣΤΗΝ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ
Επιτροπή: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τακτικά Μέλη: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΓΚΙΟΥΡΤΖΗ ΣΤΕΦΑΝΟ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗ ΣΤΕΦΑΝΟ