03
Ιούν
2015
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΙ ΝΕΑ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΓΑ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ Ν 2458/97

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τακτικά Μέλη: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΚΑΜΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ