03
Ιούν
2015
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΕΔΚΜ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΜΠΟΥ Ν ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε.- ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΔΚΜ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ
Επιτροπή: ΦΟΡΕΙΣ
Τακτικά Μέλη: ΠΑΣΟΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ