13
Μάι
2015
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΔΚΜ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΠΕΑΣ] ΕΣΠΑ.ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΕΔΕ ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 2015-643

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΔΕ
Τακτικά Μέλη: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΗ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΘΕΟΔΩΡΟ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ