27
Φεβ
2015
ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ
Επιτροπή: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Τακτικά Μέλη: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΙΝΙΚΛΗΣ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΜΑΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ