27
Φεβ
2015
ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ
Επιτροπή: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Τακτικά Μέλη: ΡΟΥΣΚΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ, ΕΠΙΓΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΓΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ