27
Φεβ
2015
ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ Ν ΚΙΛΚΙΣ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ
Επιτροπή: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Τακτικά Μέλη: ΣΟΥΠΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, ΔΟΥΜΠΙΩΤΗ ΣΤΕΛΛΑ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΣΔΡΑΚΑ ΕΛΕΝΗ, ΠΕΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ