27
Φεβ
2015
ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Τ.Α. Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [ΠΛΗΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Τακτικά Μέλη: ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΔΕΜΕΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΔΗΜΟΥ ΚΩΣΤΑΣ, ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ