28
Ιαν
2015
ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ Ν ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Τακτικά Μέλη: ΛΙΟΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ