28
Ιαν
2015
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΝΟΔΙΩΝ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Τακτικά Μέλη: ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΓΚΟΥΣΤΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ