04
Δεκ
2014
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ ΠΔ 5/85 [ΦΕΚ 2Α/17-1-1986] ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τακτικά Μέλη: ΜΠΟΥΛΟΜΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΜΠΟΥΤΣΙΒΑΡΗ ΧΡΗΣΤΟ