02
Δεκ
2014
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ, ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Ν ΣΕΡΡΩΝ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ
Επιτροπή: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Τακτικά Μέλη: ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΩΤΣΙΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ