04
Δεκ
2014
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 3669/08 ΑΡΘΡΟ 21 ΠΑΡΑΓΡ.3 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΚΜ.

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τακτικά Μέλη: ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ