04
Δεκ
2014
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ,ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ, ΟΔΩΝΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επιτροπή: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Τακτικά Μέλη: ΑΝΤΩΝΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΡΗΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ