02
Δεκ
2014
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Ν ΠΙΕΡΙΑΣ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
Επιτροπή: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Τακτικά Μέλη: ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, ΜΙΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΦΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ