02
Δεκ
2014
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν 3463/06 [ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ
Επιτροπή: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Τακτικά Μέλη: ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΠΑΜΠΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΡΟΥΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ