12
Νοέ
2014
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ1 ΤΟΥ ΠΔ5/86

Περιφεριακή Ενότητα: ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ
Επιτροπή: ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ
Τακτικά Μέλη: ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη: ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ