28
Αυγ
2019
ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΔ 75/2011

Παρατηρήσεις-προτάσεις  επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος: «Τροποποίηση ΠΔ 75/2011 “Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας”

(α).- Παρατηρήσεις και προτάσεις επί των διατάξεων του Σχεδίου ΠΔ.

(β).- Προτάσεις συμπλήρωσης-βελτίωσης διατάξεων Π.Δ. 75/2011.