01
Μαρ
2019
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΠΕΔ-ΚΜ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΣΤΙΣ 13.00 Μ.Μ

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης η παράταση της έναρξης εφαρμογής της υπουργικής απόφασης για μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ)

 

Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ) την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019 και ώρα 13:00 στα γραφεία της, 26ης Οκτωβρίου 43.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθεί η αναστολή εφαρμογής, μέχρι την 1η Ιουλίου 2019, της απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 104/2019), Γιώργου Χουλιαράκη για τη μεταφορά των ταμιακών διαθεσίμων των ΟΤΑ στην Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ) ΦΕΚ Β’ 568/2019.

Η αναβολή της έναρξης εφαρμογής της υπουργικής απόφασης για μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν το Δ.Σ της ΚΕΔΕ και αντιπροσωπεία της ΕΝ.ΠΕ με τον υπουργό Εσωτερικών Αλέξη  Χαρίτση και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη, στο υπουργείο Εσωτερικών.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής τους τα μέλη του Δ.Σ της ΠΕΔΚΜ θα συζητήσουν ακόμη, αιτήματα που έχουν κατατεθεί για τους σχολικούς τροχονόμους, καθώς και οι εκλογικές διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Κλεισθένης Ι».

Ακόμη, το Δ.Σ της ΠΕΔΚΜ  θα κληθεί να ορίσει  εκπροσώπους σε Επιτροπές Διαγωνισμών έργων και άλλων συλλογικών οργάνων διοίκησης.

Ημερήσια Διάταξη

  1. Επικύρωση πρακτικών συνεδρίασης 2/2019.
  2. Αναστολή εφαρμογής, μέχρι 01/07/2019, της αριθ. οικ.2/6748/ΔΛΓΚ/21-01-2019 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 104/2019) περί της ταμειακής υπαγωγής των ΟΤΑ στην ΤτΕ (οικ.2/16606/ΔΛΓΚ/21-02-2019 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, ΦΕΚ Β’ 568/2019).
  3. Αιτήματα Σχολικών Τροχονόμων.
  4. Εκλογικές διατάξεις του Ν. 4555/2018.
  5. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Γνωμοδοτική Επιτροπή  της παρ. 3 του άρθρου 85 του Ν. 4070/12, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 4 του άρθρου 31 του Ν. 4313/14 στην ΠΕ Πέλλας. (έγκριση)
  6. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την ανασυγκρότηση τριμελούς Επιτροπής που προβλέπεται από την παρ. 6 του αρθ. 14 του Ν. 2458/1997 (σχετικά με ανανέωση βιβλιαρίων ΟΓΑ) της ΠΕ Σερρών.
  7. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή διαγωνισμών Έργων που θα συγκροτήσει η Ιερά Κοινότητα Αγ. Όρους για του έτος 2019.
  8. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.