22
Οκτ
2018
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, με την 214/2018 ομόφωνη απόφασή του,

1.- Καταδικάζει, καταγγέλλει και απορρίπτει, τόσο την ουσία όσο και τον τύπο της συντελεσθείσας [με την 86/18-06-2018 (ΦΕΚ Β΄ 2317) απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής και την ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ 2018/19-06-2018 (ΦΕΚ Β΄ 2320) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών] «μεταβίβασης» 10.119 ακινήτων της δημόσιας περιουσίας στους κόλπους της «Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου α.ε.»(ΕΤΑΔ α.ε.), και δι αυτής στην «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π.) α.ε.» (Υπερταμείο).

Μεταξύ των ακινήτων αυτών περιλαμβάνονται και χιλιάδες ακίνητα, τα οποία παραχωρήθηκαν κατά χρήση, για αόριστη διάρκεια, στους Δήμους, με σκοπό την ανέγερση σχολείων, την κατασκευή κοινωνικών και προνοιακών υποδομών, την δημιουργία αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων, την διαμόρφωση χώρων πρασίνου, κ.λπ., – ειδικότερα δε για την  Θεσσαλονίκη, στον κατάλογο των μεταβιβαζόμενων ακινήτων, συγκαταλέγεται και όλο το περιαστικό δάσος(!).

 

2.- Διατρανώνοντας την απόλυτη αντίθεσή του στην ως άνω «μεταβίβαση»,  συντάσσεται με το αντίστοιχο, από 05-10-2018, ομόφωνο ψήφισμα του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, και καλεί τους Δήμους-Μέλη της ΠΕΔΚΜ σε εγρήγορση, ώστε υπό τον συντονισμό της ΚΕΔΕ, να εκδηλωθεί, με κάθε πρόσφορο τρόπο, η κάθετη, καθολική και συμπαγής αντίδραση της Αυτοδιοίκησης στην συντελούμενη υποθήκευση της δημόσιας περιουσίας.

 

3.- Ζητεί: 

(α) την δημοσιοποίηση πλήρους και αναλυτικού καταλόγου όλων των ακινήτων κυριότητας του δημοσίου, τα οποία, με τις ανωτέρω αποφάσεις μεταβιβάζονται στο Υπερταμείο, και των οποίων η χρήση έχει παραχωρηθεί σε ΟΤΑ, ώστε να σχηματιστεί σαφής εικόνα για την ταυτότητα των μεταβιβαζόμενων ακινήτων,

(β) την άμεση, ρητή και ονομαστική, εξαίρεση από την ανωτέρω μεταβίβαση, όλων των ακινήτων που έχουν παραχωρηθεί στην Αυτοδιοίκηση, καθώς και των ακινήτων που αποτελούν χώρους αρχαιολογικού, πολιτιστικού ή οικολογικού ενδιαφέροντος, χώρους κοινής χρήσης, δασικές εκτάσεις, αιγιαλούς, παραλίες, υδροβιότοπους, κ.λπ., και

(γ) την απόδοση στους οικείους Δήμους όλων των ακινήτων που, με οποιοδήποτε τρόπο, ανήκουν στο δημόσιο ή σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και εξυπηρετούν ή είναι χαρακτηρισμένα και προορισμένα για την εξυπηρέτηση λειτουργιών της Αυτοδιοίκησης, της εκπαίδευσης, της πρόνοιας, του αθλητισμού, του πολιτισμού, καθώς και κοινόχρηστων ή κοινωφελών χρήσεων (εφόσον υπάρχει ΦΕΚ, με δημοσιευμένο ΓΠΣ ή διάταγμα ρυμοτομίας, βάσει του οποίου αυτά τα ακίνητα προορίζονται για κάποια από αυτές τις χρήσεις, θα πρέπει να μεταβιβαστούν ατελώς στους οικείους Δήμους).-

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΔΚΜ