05
Σεπ
2018
ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΔΩΡΕΑ ΤΗΣ ΠΕΔΚΜ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εγγραφο του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσσαλονικής για την δωρεά εξοπλισμού από την ΠΕΔΚΜ