13
Ιούλ
2018
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας στις 20 Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, 26ης Οκτωβρίου 43, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

01.- Επικύρωση πρακτικών συνεδρίασης 9/2018.

02.- Λήψη απόφασης για συνέχιση προληπτικού ελέγχου.

03.- Λήψη απόφασης για τους δύο Έλληνες αξιωματικούς.

04.- Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου στην υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

05.- Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην τακτική Γ.Σ της Α.Ε «Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε ΟΤΑ».

06.- Υπόδειξη μελών ΠΕΔΚΜ ως μέλη Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου «Συντηρήσεις φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών – πεζοδρομίων – κρασπεδώσεων και κατασκευή νέων», του Δήμου Δέλτα.

07.– Ενημέρωση-Ανακοινώσεις.-