13
Ιούλ
2018
ΈΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ I_DO

Με τη συμμετοχή του Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και Δημάρχου Αμπελοκήπων-Μενεμένης κ. Λάζαρου Κυρίζογλου, ως εισηγητή, ξεκίνησαν το πρωί της Πέμπτης 12/07/2018 σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών οι εργασίες του εναρκτηρίου συνεδρίου του συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. "I_do: a youth-led alliance, building @ctive Roma citizens" (Μια συμμαχία νέων για τη δημιουργία ενεργών Ρομά πολιτών). Ο κ. Κυρίζογλου εισηγήθηκε το θέμα «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ».

Το έργο υλοποιείται από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,   συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και είναι διετούς διάρκειας (ημ/νια έναρξης 15 Ιανουαρίου 2018 _ ημ/νια λήξης 15 Ιανουαρίου 2020) και στην κοινοπραξία του συμμετέχουν οι φορείς – εταίροι: KΕ.ΜΕ.Α. (Συντονιστής του Έργου), Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), Δήμος Αγίας Βαρβάρας, Ένωση Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών & Συνεργατών τους, Εταιρεία CMT Prooptiki.

Σκοπός του Έργου είναι η ενδυνάμωση νέων Ρομά για την ισότιμη συμμετοχή τους σε κέντρα λήψης αποφάσεων των τοπικών κοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών Ρομά κοινοτήτων, μέσω της παροχής γνώσεων και της ανάπτυξης δεξιοτήτων σε θέματα διακυβέρνησης και λειτουργίας των οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αναδεικνύοντας νέους Ρομά ως ισότιμα μέλη των τοπικών κοινωνιών και ενισχύοντάς τους για την αποτελεσματική συμμετοχή τους στο δημόσιο βίο, το Έργο αποβλέπει στη δημιουργίας ενεργών πολιτών που γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, συνδιαλέγονται και διεκδικούν τη συμμετοχή τους στο δημόσιο διάλογο προς όφελος της κοινωνίας.