23
Μαρ
2018
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΔ-ΚΜ: «Ενημερώνει τους 38 Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας για τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις νέες υποχρεώσεις που συνοδεύουν την εφαρμογή του – Η μη τήρησή τους φέρνει μεγάλα διοικητικά πρόστιμα»

Στην πληρέστερη δυνατή ενημέρωση των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας στοχεύει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ), εφοδιάζοντάς τους με ειδικά συγγράμματα, που παρουσιάζουν και αναλύουν τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, του οποίου η πανευρωπαϊκή υποχρεωτική εφαρμογή αρχίζει στις 25 Μαΐου 2018.

Ο Κανονισμός είναι ενιαίος για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και οι Δήμοι, όπως και όλοι όσοι τηρούν και επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, υποχρεούνται να συμμορφωθούν προς τις επιταγές του, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθούν αντιμέτωποι με την επιβολή μεγάλων διοικητικών προστίμων.

Η, εκ μέρους της ΠΕΔΚΜ, αποστολή σε όλους τους Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας τριών πρόσφατων ειδικών συγγραμμάτων (των εκδόσεων «Σάκκουλα»), για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, συμπληρώνει την αντίστοιχη ημερίδα ενημέρωσης των Δήμων, την οποία, με την συνεργασία της εταιρείας «BLUEVALUE α.ε», είχε διοργανώσει τον περασμένο Οκτώβριο, με θέμα: «Αναγκαιότητα προς  συμμόρφωση, προσαρμογή και υποστήριξη των Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων τους, με το Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμ. 679/2016 (General Data Protection Regulation – GDPR)».

Η ΠΕΔΚΜ, προσπαθώντας να παράσχει, με κάθε πρόσφορο μέσο έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και υποστήριξη στους Δήμους-Μέλη της, υπενθυμίζει τις υποχρεώσεις που επωμίζονται από την έναρξη της ισχύος του Κανονισμού, μεταξύ των οποίων, για τους φορείς του δημοσίου, κεντρική θέση κατέχει η υποχρέωση ορισμού υπευθύνου για την λήψη και την τήρηση των διαδικασιών και των μέτρων ασφαλείας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (DPO – Data Protection Officer), και επισημαίνει πως η μη συμμόρφωση ενός Οργανισμού ή μίας Επιχείρησης προς τις επιταγές του μπορεί να επιφέρει ιδιαίτερα μεγάλα διοικητικά πρόστιμα τα οποία, μπορούν να φθάσουν και τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000,00) ευρώ ή μέχρι και το 4% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του υπόχρεου φορέα.