12
Ιαν
2018
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. Κ.M. ΣΤΙΣ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00

Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας στις 15 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, 26ης Οκτωβρίου 43, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Επικύρωση 13ου/17 πρακτικού Δ.Σ. ΠΕΔΚΜ.
 2. Κοπή βασιλόπιτας.
 3. Απονομή τιμητικής διάκρισης στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβα.
 4. Η θέση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας στο θέμα της ονομασίας του κράτους της FYROM.
 5. Πρόταση καθορισμού ημερήσιου τέλους Λαϊκών Αγορών Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
 6. Υποστήριξη (αιγίδα) ημερίδας για την Κυκλική Οικονομία (05-03-2018).
 7. Πρόταση τροποποίησης-συμπλήρωσης άρθρου 100 ν. 3852/2010 περί Προγραμματικών Συμβάσεων.
 8. Εξοπλισμός Νοσοκομείων με μηχανήματα αιμοκάθαρσης.
 9. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του προκειμένου να συγκροτηθεί το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΕ Χαλκιδικής για τη διετία 2018-201
 10. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου : «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8, του άρθρου 221 του Ν. 4412/16. (έγκριση)
 11. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων στις οδούς που χρησιμοποιούνται εναλλακτικά για τη διέλευση Φ.Ι.Χ. λόγω κατασκευής του Κ16 στην περιοχή Καλοχωρίου», προϋπολογισμού 1.209.677,42 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 221, παρ. 8στ του Ν. 4412/16 (ΠΚΜ Δ/νση Τεχνικών Έργων) (έγκριση)
 12. Ορισμός τριών εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους προκειμένου να συσταθεί η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών της ΠΕ Χαλκιδικής (σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 28 του Ν. 4497/17).
 13. Υπόδειξη ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του προκειμένου να συγκροτηθεί το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της ΠΕ Κιλκίς για τα έτη 2018-2019.
 14. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του άρθρου 221, παρ. 8 του Ν. 4412/16 για την ανάδειξη αναδόχων του έργου : «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων – Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος – Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν – βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου (Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και αποκατάσταση βλαβών)» (αρ. μελέτης 16/2017, προϋπολογισμού με ΦΠΑ 1.800.000,00 ευρώ).
 15. Ορισμός τριών εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους προκειμένου να συγκροτηθεί η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών της ΠΕ Σερρών (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4497/2017).
 16. Ορισμός τριών εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους προκειμένου να συγκροτηθεί η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών της ΠΕ Πέλλας (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4497/2017).
 17. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.