30
Οκτ
2017
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

Με ιδιαίτερη επιτυχία και σημαντική προσέλευση και συμμετοχή στελεχών των Δήμων, από όλη την Κεντρική Μακεδονία, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19/10/17, στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, ενημερωτική ημερίδα με θέμα: « Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, με αριθμ. 679/2016 (GDPR)». Την ημερίδα συνδιοργάνωσε η ΠΕΔΚΜ,με την εταιρία Blue Value ΑΕ, και την υποστήριξη των εταιριών OTSAE, TUVAustriaHellas και InnoSec.

Εισηγητές ήταν οι κ.κ:

ΑργυρώΧατζοπούλου, TUV AUSTRIA Hellas, Lead Auditor ISO 27001, ISO 22301, ISO 20000, ISO 9001, ISO 29990, CISA,HISP, CCSK, ISEB BCMP, PRINCE (P)

Μαρία – Ελένη Σιδηροπούλου, BLUE VALUE, DPO Executive, Δικηγόρος παρ’ Εφέταις, LLM Εμπορικού Δικαίου, Δικαίου Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου, Οικονομολόγος.

ΠερικλήςΧρηστίδης, BLUE VALUE, DPO Executive, Bsc(Eng) Nuclear Engineer, Data Analyst.

Δρ. Αλέξανδρος Παπανικολάου, CEO της InnoSec.

Δρ. Χρήστος Ηλιούδης, Καθηγητής στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης στον τομέα της Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με τα ακόλουθα θέματα :

· Τι είναι ο GDPR και ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του.

· Ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα και ποιες είναι οι ειδικές κατηγορίες δεδομένων.

· Ποιος είναι ο νέος – υποχρεωτικός θεσμός του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO).

· Ποιες είναι οι επιπτώσεις από την μη συμμόρφωση.

· Ποια είναι τα πρακτικά βήματα, που πρέπει να ακολουθηθούνκαι τα απαιτούμενα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, προς επίτευξη της  συμμόρφωσης, με προθεσμία υλοποίησης την 25η Μαΐου 2018.

Η ημερίδα έκλεισε με συζήτηση, όπου απαντήθηκαν πολλές από τις επίκαιρες απορίες των συμμετεχόντων.

Υλικό γύρω από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Δεδομένων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO)

Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ