20
Οκτ
2017
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Κ.Μ. ΣΤΙΣ 20/10/2017

 

Στην τακτική συνεδρίασή του της Παρασκευής 20 Οκτωβρίου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, μεταξύ άλλων:

(α).- όρισε να επανυποβληθεί, στο Γραφείο Θεσσαλονίκης του Πρωθυπουργού, το (ήδη από 24 Αυγούστου 2017 και 3 Οκτωβρίου 2017 υποβληθέν) αίτημα να γίνει δεκτή από τον κ. Πρωθυπουργό, σε επόμενη επίσκεψή του στην Θεσσαλονίκη, Αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔΚΜ, προκειμένου να παρουσιαστούν απ ευθείας στον ίδιο τον κ. Πρωθυπουργό τα προβλήματα και οι ελλείψεις της Σχολικής Στέγης στους Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας και να κατατεθούν οι αντίστοιχες, εφικτές και άμεσα υλοποιήσιμες, προτάσεις της ΠΕΔΚΜ, για την επίλυσή τους.

(β) επανέφερε το (ήδη από την προηγούμενη συνεδρίασή του διατυπωθέν) αίτημα, για την ταχεία προώθηση των διαδικασιών εφαρμογής του άρθρου 24 του ν. 4479/2017, για την πλήρωση των θέσεων του προσωπικού των Υπηρεσιών Καθαριότητας των Δήμων:  οι διαδικασίες, που δρομολογήθηκαν με την ψήφιση της ως άνω διάταξης και την λήψη αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων (με τις οποίες ζητήθηκε η πρόσληψη μονίμου προσωπικού) έχουν ως χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσής τους την 31η Μαρτίου 2018.  Όμως, μέχρι στιγμής δεν έχουν χορηγηθεί οι, κατά περίπτωση, απαιτούμενες εγκρίσεις, δεν έχει εκδοθεί από το αρμόδιο Υπουργείο η σχετική προκήρυξη, για την πλήρωση των θέσεων, δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις ενδιαφερομένων, κ.ο.κ., με συνέπεια να πυροδοτούνται εύλογες ανησυχίες για την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση όλης της διαδικασίας πλήρωσης των ως άνω θέσεων.  Η ΠΕΔΚΜ,με έγγραφό της από 10 Οκτωβρίου 2017, έχε ήδη επισημάνει αυτό το απευκταίο ενδεχόμενο, και το Δ.Σ. με σημερινή απόφασή του, επαναπροβάλλει την άμεση και άφευκτη ανάγκη να εξασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των δημοτικών Υπηρεσιών Καθαριότητας και μετά την 31η Μαρτίου 2018:  τόσο με την ταχεία προώθηση της εφαρμογής του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (προς πλήρωση θέσεων με μόνιμο προσωπικό), όσο και με την έγκαιρη έκδοση της εγκυκλίου για τον προγραμματισμό προσλήψεων με, τις κατά περίπτωση απαιτούμενες, εποχικές συμβάσεις 8μηνης διάρκειας εντός του 2018.

(γ) ενέκρινε να επιχορηγήσει η ΠΕΔΚΜ την, τελούσα υπό την σκέπη της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους & Κατερίνης, θεραπευτική ομάδα «”Μεταμόρφωση” – Σ.ΥΠ.Ε. (Συμβουλευτική Υποστήριξη Εθισμένων)», ώστε να αποκτήσει υλικοτεχνικό εξοπλισμό, απαραίτητο για την εργασιοθεραπεία και την κατάρτιση των φιλοξενουμένων της.

(δ) διεξήγαγε, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ΠΕΔΚΜ, για την συμμετοχή των εκπροσώπων της στο επικείμενο Ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ (Ιωάννινα, 1-3 Δεκ. 2017), ευρύτατη συζήτηση για τα προβλήματα, ιδιαίτερα των επαρχιακών Δήμων, και όρισε να συνεχιστεί η συζήτηση αυτή στην επόμενη συνεδρίασή του, στην οποία θα έχουν κατατεθεί και οι σχετικές έγγραφες προτάσεις των Δήμων-Μελών της ΠΕΔΚΜ.-